Emerichfonden

Lill Lindfors är hedersmedlem i Emerichfonden, fonden mot våld för medmänsklighet. 

Vänligen gå in på www.emmerichfonden.nu för mer information.